Referat + dato næste møde

Forslag til bestyrelsen:

Har du emner, idéer eller andet, du ønsker drøftet eller behandlet på bestyrelsesmøderne skal du henvende dig til bestyrelsen senest 14. dage før næstkommende møde, så det kan nå at komme med på dagsordnen, for selve mødet. Næste møde 04-05-2015

Forslag kan afleveres til:

Inger-Merethe Riccio, Bagervænget 102
23271738

trillesmukke@gmail.com

 

Referat:

 

Referat af møde for Sæby-Hallenslev Beboerforening hos Jytte d. 16/2 2015 kl. 19.00

 

Fremmødte:

Inger-Merethe Riccio, Knud Christiansen, Jytte Voss, Evald Pedersen, Erling Pedersen, Tina Sonne og Ellen Margrethe Jehg.

 

Dagsorden:

1) Valg af referent: Ellen Margrethe Jehg

 

2) Valg af dirigent: Inger-Merethe

 

3) Godkendelse af referat fra de sidste 3 møder og underskrifter af samme.

 

4) Orientering om sygehusgrunden:

    - Der har været møde mellem repræsentanter fra SHB og Bettina Buch-Larsen, Michel Van Der Linden og Jesper Handberg fra kommunen. Der blev talt om madpakkehus, petanque-bane og beachvolley-bane. Jesper skal have placering af madpakkehus, petanque og beachvolley tegnet ind på et luftfoto af sygehusgrunden. Ved salg af sygehusgrunden skal madpakkehuset flyttes.

    - Kommunen har lovet at plante en hæk, der afskærmer grunden ud mod vejen, der hvor keramik-udluftningen er placeret. Lokalforeningen vil her opsætte oplysninger om grundens historie. Det er lokalforeningen, der er i kontakt med kommunen vedrørende hækken.

 

5) Status (madpakkehuset) Knud:

   - Knud kigger nærmere på materialelisten, når vejret bliver lidt varmere. Listen og tegning af placering skal sendes til kommunen for godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 

6) Orientering (kasserer):

    - Endnu ikke netbank.

    - Betaling af 70 kr. pr. gang til Jytte for kaffe og kage.

 

7) Hjemmesiden:

    - Knud har fået adgangsoplysningerne til hjemmesiden. Inger-Merethe og Knud mødes for at opdatere hjemmesiden. Den koster 1000 kr. om året, som skal betales i maj. Inger-Merethe har svaret på nogle spørgsmål, som besøgende på hjemmesiden har stillet.

 

8) De 5 Landsbyer (er der noget Knud og jeg skal tage med):

   - Der er Landdistriktsmøde man 23/2 -15. Der udsendes dagsorden ons 18/2 -15. Når dagsorden er udsendt, kan De 5 Landsbyer mødes og drøfte den udsendte dagsorden. Inger-Merethe og Knud deltager i mødet med De 5 Landsbyer og vil her orientere om planerne for sygehusgrunden.

 

9) Evt.:

   - Knud og Erling har deltaget i et møde om bosætning i Kalundborg Kommune. Kommunaldirektøren deltog i mødet. Der var et oplæg til gruppearbejde, hvor der blev drøftet, hvilke ting, der er vigtigst for at vælge at bosætte sig i Kalundborg Kommune. Der kom mange forskellige krav frem. Der var mest fokus på Kalundborg by.

   - Vi bør have en hilsen til tilflyttere med orientering om SHB.

   - Den grønne flyer om SHB skal husstandsomdeles. Erling finder lister over vejnavne i sognene. Inger-Merethe hører Bøje, om han har nogle adresselister. Inger-Merethe vil gerne dele ud på Bagervænget og Skolevej. Erling, Jytte, Knud, Evald og Inger-Merethe deler ud. Ellen Margrethe hjælper om nødvendigt.

   - Forsamlingshuset vil gerne opbevare duge og fastelavnskøller. Foranstaltes af Jytte.

 

8) Næste møde: 4/5 2015. Der indkaldes evt. før til et møde om madpakkehus og sygehusgrund.

 

 

Bestyrelsesmøde den 4.maj 2015, referat

Referat af møde for Sæby-Hallenslev Beboerforening hos Jytte d. 4/5 2015 kl. 19.00

 

Fremmødte:

Inger-Merethe Riccio, Knud Christiansen, Jytte Voss, Evald Pedersen, Tina Sonne og Ellen Margrethe Jehg.

Fraværende: Erling Pedersen

 

Dagsorden:

1) Valg af referent: Ellen Margrethe Jehg

 

2) Valg af dirigent: Inger-Merethe

 

3) Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift af samme.

 

4) Orientering (formand):

    - IM har modtaget forslag til kontrakt vedr. sygehusgrunden. Vi kan ikke slå græs på 17.000 m2, men gerne omkring vores aktiviteter. Melding til IM senest mandag med evt. bemærkninger. Derefter retter IM henvendelse til kommunen med uddybende spørgsmål vedr. vedligeholdelse af grunden og byggetilladelsen (pris og nødvendighed).

Landdistriktsudvalgsmødet er flyttet til 17. august. Formødet er flyttet til 12. august. EM kontakter menighedsråd vedr. udlån af konfirmandlokale. Maria Singerholm (kommunen) sørger for forplejning til mødet.

- Kommunen har afsat 750.000 kr. til trafikregulering i Sæby. IM er blevet kontaktet af Torben (skolen) og Rikke (skolen). Sæby-Hallenslev Beboerforening høres i sagen. Vi foreslår et fællesmøde afholdt af kommunen for orientering og beslutning af trafikregulering.

- Sankt Hans: der tilgår paller og rødder. Afholdes evt. på sygehusgrunden. Evt. Suzanne Brøgger som båltaler. Start kl. 20.00.

 

5) Orientering (kasserer):

    - Der er lavet en medlemsliste.

    - Kassebeholdning: 25.965,35 kr.

    - Netbank fungerer.

 

6) Evt.

    - IM fremsender skriftlig velkomst til nye tilflyttere, som vi kigger på og kommer med forslag til.

    - Køller og duge er afleveret i Forsamlingshuset.

    - Måske vil skolen fremstille en heks til bålet, som takkes med en kasse is. Tina tager kontakt og spørger.

 

7) Næste møde: 27/5 2015.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 16:12

Er det muligt at indbetale kontingent via mobilepay, hvis vi gerne vil meldes ind? De 100 kr er det pr husstand?

...
11.11 | 12:26

Der burde være et vindue i madpakkehuset, så det også var muligt at kigge ud over parken, ellers ser det rigtigt godt ud

...
13.06 | 00:41

Jeg har nogle grene til Sankt Hans bålet. Hvornår og hvor kan det lægges derop?. Venlig hilsen Jeanette

...
09.04 | 17:12

Hvornår får I noget svar fra kommunen vedr. madpakkehus mon?
spørger john i 24.
Man behøver ikke udføre det som vist på tegningen, men enklere.

...
Du kan lide denne side