Ordinær Generalforsamling

 

Til alle medlemmer af  Sæby Hallenslev  beboerforening                                     Oktober  2015

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. Oktober 2015,Sæby præstegårds konfirmandlokale, kl. 19.00

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsen aflægger beretning

 3. Kassereren aflægger regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent for påbegyndt regnskabsår

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Valg af bestyrelse

På valg er

Inger-Merethe Riccio

Tina Sonne

Jytte Voss

 

 1. Valg af revisor på valg er Bøje Larsen

 2. Valg af revisorsuppleant på valg er Kim

 3. Vedtægtsændringer (vedlagt denne indkaldelse)

 4. Eventuelt

 

 

Venlig hilsen og velmødt

 

Inger-Merethe Riccio

 

Referat fra ordinær generalforsamling d. 30. oktober 2013

Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 30. oktober 2013 i Hallenslev Sognehus

 

Referent: Charlotte Jakobsen

 

 1. Valg af dirigent: Ole Aaberg

 

 1. Formandens årsberetning: Se Jeanettes tekst – Beretningen godkendes

 

 1. Kassereren aflægger regnskab til decharge:

◦          Nov. 2012 ca. 14.000 kr.    Status pr. dags dato 17.179 kr.

◦          Medlemstal 2012: 76                                Medlemstal 2013: 67

           Regnskabet godkendes     

 

 1. Fastsættelse af kontingent, næste regnskabsår: Forslag 110 kr. pr. husstand - Vedtaget

 

 1. Indkomne forslag:

- Etablering af chikaner på Bødkervænget – Bilag 1.

◦   Har tidligere været oppe i De 5.

◦   Ønsker til trafiksikkerhed kan stiles til Landdistriktet.

◦   Der ønskes ikke bump i Sæby, men hellere hastighedsmålere.

◦   Ikke det store behov for hastighedsnedsættelse på Bødkervænget.

◦   Hastighedsmålere skulle stå på Sæbyvej og Gørlevvej

◦   4 personer er blevet dræbt på Sæbyvej i løbet af de sidste 5-6 år.

◦   Vejene bliver ikke vedligeholdt af Kalundborg Kommune. Der mangler afstribning flere steder. Derved opstår der farlige situationer.

◦   Der skal laves en fælles henvendelse fra skole, fritidsforeninger og beboerforeninger.

◦   Det vedtages at der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder videre med projektet med hastighedsmålere. Deltagere: Ole Aaberg, Tina Knudsen, Erling Pedersen. Info fra Marianne Dahlin og Tina Christoffersen.

 

- 7 dialog forslag fra Margrethe og Ole – Bilag 2.

◦   Værdierne i de små byer forsvinder – Hvad kan vi gøre?

◦   Finde andre småbyer som har stået i situation som vi gør og høre dem hvad de har gjort for at få liv i byerne igen.

◦   Nyt samarbejde med Forsamlingshuset vil komme i løbet af næste år.

◦   Mulighed for et samarbejde med idrætsforeningerne.

◦   Nabohjælp – er det en ide? Foredrag med Politiet. Jens Dahlin tager kontakt.

                                           

 1. Valg af menigt bestyrelsesmedlem: Erling Pedersen

 

 1. Valg af suppleant: Leif Olsen

 

 1. Valg af revisor: Bente Skatka

 

 1. Evt.

Arealet hvor sygehuset i dag ligger – Hvad skal det bruges til, hvad kunne vi tænke os?

Gerne have indarbejdet vores ønsker til området i lokalplanen inden udstykningen påbegyndes. Ellers bliver vi ikke hørt. Kommunen skal kontaktes hurtigst muligt.

Evt. lave et møde med kommunen og beboerne i Sæby Hallenslev.

  Fase 1: Brev til kommunen om at vi arbejder på sagen og indkalde til borgermøde.

  Fase 2: Borgermøde

  Fase 3: Arbejdsgruppe arbejder på et forslag til kommunen, evt. et møde med dem.

  Skuret på hjørnet af Sæbyvej og Gørlevvej – Er ejeren blevet kontaktet med henblik på nedrivning?   Nej.

   Parkeringspladsen ved Tissøhus – Kan vi gøre noget ved rodet?

   Ide til information – Bruge Facebook mere, bruge avisen mere f.eks. Ugebladet.

 

Der deltog 16 medlemmer ved generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse består af:

 

Formand:                            Jeanette Willers

Næstformand:                     Charlotte Jakobsen

Kasser:                               Ralf Willers

Sekretær:                           Tina Knudsen

Menigt medlem:                   Erling Pedersen

Suppleanter:                        Annika Burmeister og Leif Olsen

Revisor:                               Bente Skatka

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.10 | 16:12

Er det muligt at indbetale kontingent via mobilepay, hvis vi gerne vil meldes ind? De 100 kr er det pr husstand?

...
11.11 | 12:26

Der burde være et vindue i madpakkehuset, så det også var muligt at kigge ud over parken, ellers ser det rigtigt godt ud

...
13.06 | 00:41

Jeg har nogle grene til Sankt Hans bålet. Hvornår og hvor kan det lægges derop?. Venlig hilsen Jeanette

...
09.04 | 17:12

Hvornår får I noget svar fra kommunen vedr. madpakkehus mon?
spørger john i 24.
Man behøver ikke udføre det som vist på tegningen, men enklere.

...
Du kan lide denne side